Ruszył nabór do edycji 2024/2025 w Warszawie

Jeśli chcesz pomagać innym w trudnych doświadczeniach życiowych i ważne są dla Ciebie osobiste relacje i duchowość, zapraszam Cię do udziału w kursie duszpasterskim na kurs duszpasterski w międzynarodowym systemie edukacji pastoralno-klinicznej certyfikowany przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Biorąc udział w kursie:
– rozwiniesz umiejętności komunikacji interpersonalnej,
– nauczysz się otwartego prowadzenia rozmów duszpasterskich,
– przeanalizujesz swój stylu komunikowania się z innymi,
– poznasz słabe i mocne strony swojego języka komunikacji w grupie.

Kurs adresowany jest do osób zajmujących się i zainteresowanych wspieraniem osób w trudnych sytuacjach, rozwojem własnym, w tym indywidualnych umiejętności komunikacyjnych; do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy Kościołów
w Polsce, a także do pracowników i wolontariuszy hospicjów, szpitali, domów opieki, placówek socjalnych, szkół oraz do osób związanych z opieką duchową.

Jest wzorowany na niemieckim KSA (Klinische Seelsorge Ausbildung) i amerykańskim CPE (Clinical Pastoral Education) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej.

Kurs obejmuje 144 godziny lekcyjne (45 minut) oraz pracę własną (między zjazdami) i składa się z ośmiu dwudniowych zjazdów. W trakcie kursu przechodzi się intensywny trening interpersonalny w grupie, a pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną: pisanie tzw. protokołów rozmów, fragmentów swojej biografii, lekturę książek itp.

W pracy grupowej, która jest nakierowana na wspólny proces, każda osoba ma możliwość m.in. spojrzenia na siebie, na swoje zadania i miejsce pracy, swoje problemy związane z pracą/służbą, ale także swój sposób komunikowania w grupie, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz wchodzenia w dialog ze zdarzeniami i swoimi emocjami.

Wszystkie osoby w grupie obowiązuje zasada poufności, zarówno prowadzących, jak i członków grupy – treść wszystkich rozmów w czasie sesji objęta jest tajemnicą.

Grupy na takich szkoleniach prowadzimy w parze: Grzegorz Giemza i Bożena Giemza. Jesteśmy certyfikowanymi superwizorami i duszpasterzami z wieloletnim doświadczeniem, a także członkami Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

Kurs odbywa się w kameralnym miejscu, z odpowiednimi warunkami do nauki, w zielonym sercu Starego Mokotowa w Warszawie przy ul. Willowej 1 tj. w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Kurs składa się z 8 zjazdów. Zajęcia odbywają się w piątki od 10.00 do 21.15 i w soboty od 8.00 do 14.30 raz w miesiącu. Pierwszy zjazd 11-12.10 i kolejne: 8-9.11, 13-14.12 oraz w 2025 roku: 10-11.01, 7-8.02, 28-29.03, 9-10.05 i 30-31.05.

Koszt kursu wynosi 3600 zł, z tego 600 zł wpisowe. Pozostałe 3000 zł wnoszone jest jednorazowo przed pierwszym zjazdem lub istnieje możliwość płatności w kilku ratach, do indywidualnego ustalenia.

W sprawie szczegółów, zachęcam do kontaktu mailowego: giemzabozena@gmail.com lub telefonicznego: 693 58 24 24.

Kursy w innych miejscowościach w Polsce:
Dzięgielów www.cme.org.pl
Bytom-Miechowice www.kursduszpasterski.pl